Kết quả nghiên cứu smartphone

Các kết quả nghiên của Just-in-time Information Through Mobile Connection Report về smartphone cho thấy:

    19% cho biết họ sử dụng di động trong tình huống khẩn cấp
    30% sử dụng điện thoại để chọn nhà hàng hoặc đặt mua sản phẩm
    20% số họ theo tìm thông tin giao thông trong lúc di chuyển
    41% sử dụng thiết bị này để hẹn hò, gặp gỡ
Previous
Next Post »